Rada Nadzorcza podjęła niniejszą uchwałę w związku z ostatnimi zmianami w składzie Zarządu oraz zbliżającym się upływem bieżącej kadencji. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita" w dniu 20 listopada 2013 r. oraz na stronie internetowej Spółki.

***

Małgorzata Kozieł

+48 (22) 340 11 21

biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site