Poniżej prezentacje wygłoszone podczas konferencji – prezentujące stanowisko i argumenty PGE w przedmiotowym temacie. Prezentacja odwołanie UOKiK.pdf Transformacja sektora elektroenergetycznego.pdf Zapis konferencji  

gkpge_biuroPrasowe_site