Argumenty w wniosku złożonym do Urzędu oparte były o rzetelne analizy. Wniosek PGE uwzględnia także postępujący proces integracji rynków regionalnych w Europie. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że PGE złoży odwołanie od przedmiotowej decyzji.

gkpge_biuroPrasowe_site