Przedmiotem zawartego porozumienia jest określenie warunków, na jakich ZA „Puławy” S.A. zobowiązują się zawrzeć umowę dostawy ciepła użytkowego z przyszłej Elektrowni Puławy, która ma być budowana i eksploatowana przez Melamina III Sp. z o.o.

Porozumienie jest kolejnym krokiem w procesie budowy elektrowni lub elektrociepłowni o mocy ok. 800-900 MWe („Projekt Elektrownia Puławy”) i jest następstwem podpisanej 31 maja 2011 r. umowy trójstronnej o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji Elektrowni Puławy, a także Porozumienia o przeniesieniu praw do projektu budowy i eksploatacji elektrowni pomiędzy Vattenfall Generation Poland Sp.  z o.o., a PGE GiEK S.A. oraz Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym pomiędzy ZA „Puławy” S.A., a PGE GiEK S.A.  

Łukasz Witkowski, rzecznik prasowy
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl
+48 695883873

gkpge_biuroPrasowe_site