Obywająca się w dniu 1 lipca 2010 r. debata była w całości poświęcona planowanym inwestycjom w polskiej energetyce, wyzwaniom z nimi związanymi oraz ich finansowaniu. W spotkaniu udział wzięli: Joanna Strzelec-Łobodzińska - wiceminister gospodarki, Tomasz Zadroga – prezes PGE Polska Grupa Energetyczna, Bogdan Pilch – wiceprezes GDF Suez Polska, Krzysztof Kalicki - Prezes Deutsche Bank Polska oraz prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali konieczność budowy nowych bloków w polskich elektrowniach, wynikającą z ograniczeń unijnych dla emisji dwutlenku węgla: Relatywnie szybko, czyli w roku 2015 - 2016, muszą się pojawić nowe moce. Wtedy rozpocznie się pierwszy etap zamykania starych bloków. W naszej grupie nastąpi to najpierw w Turowie, a potem w Dolnej Odrze - powiedział Tomasz Zadroga, Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna. – Żaden rozsądny menedżer nie podejmie decyzji o wytwarzaniu energii po roku 2020 ze starych, niezmodernizowanych bloków, bo to po prostu nie będzie opłacalne – dodał. Wiceminister gospodarki mówiła także o potrzebie wprowadzenia zmian legislacyjnych, ułatwiających inwestowanie w energetyce. Wymieniła m.in. ustawę o efektywności energetycznej, rozporządzenie o zmianie sposobu określania cen ciepła w kogeneracji, program rozwoju sieci energetycznych oraz projekt ustawy o ochronie najbiedniejszych odbiorców energii: Mamy nadzieję, że dzięki niej usunięta zostanie już ostatnia formalna przeszkoda w uwolnieniu cen elektryczności – mówiła wiceminister Strzelec-Łobodzińska.

gkpge_biuroPrasowe_site