W ramach realizowanego w Grupie Kapitałowej PGE procesu konsolidacji, zadanie związane z integracją spółek z obszaru sprzedaży detalicznej zostało powierzone spółce PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Za połączenie spółek z obszaru dystrybucji będzie odpowiadać PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (która powstanie na bazie PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.), natomiast integracją spółek z obszaru energetyki odnawialnej będzie się zajmować PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie. Projekt konsolidacji został ogłoszony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w maju 2009 roku. Zakłada on stworzenie 6 linii biznesowych: Energetyka Konwencjonalna, Energetyka Atomowa, Energetyka Odnawialna, Sprzedaż Detaliczna, Dystrybucja, Obrót Hurtowy. W lipcu 2009 r. Zarząd PGE zdecydował o powierzeniu PGE Elektrownia Bełchatów S.A. zadania integracji spółek wchodzących w skład linii biznesowej Energetyka Konwencjonalna. *** PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Kontakt dla mediów: Jacek Strzałkowski PGE Polska Grupa Energetyczna Rzecznik Prasowy e-mail: jacek.strzalkowski@pgesa.pl tel.: (022) 340 19 32    

gkpge_biuroPrasowe_site