Informacje będą dostępne również na stronach internetowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz w oddziałach PGE GiEK S.A. W celu sprawnego przeprowadzenia transakcji, skup akcji będzie odbywał się za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

****

Biuro Prasowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

biuro.prasowe@gkpge.pl

tel. 22 340 26 69

gkpge_biuroPrasowe_site