Zgodnie z decyzjami Prezesa URE, wytwórcy z Grupy Kapitałowej PGE dokonają zwrotu do Zarządcy Rozliczeń SA ok. 537 mln zł, które stanowią część zaliczek pobranych w roku 2011. Na kwotę składa się:

1) ok. 84 mln zł – korekta wynikająca z różnicy pomiędzy wynikami wytwórców, jakie były planowane przez nich w chwili składania wniosków o wypłatę zaliczek na rok 2011, tj. w sierpniu 2010r., a rzeczywistymi wynikami, jakie wytwórcy osiągnęli w roku 2011. PGE uważa tę kwotę za bezsporną.

2) ok. 446 mln zł – korekta wynikająca z odmiennej od GK PGE interpretacji przepisów Ustawy KDT dokonanej przez Prezesa URE w związku z zastosowaniem przez wytwórców tzw. metody płynnościowej. W opinii PGE zwrot środków powinien nastąpić w terminie późniejszym – w ramach korekty końcowej dokonywanej w roku 2017.  W związku z tym Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zamierza złożyć odwołanie od decyzji Prezesa URE w tym zakresie.

3) ok. 7 mln zł – korekta dotycząca kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i nieodebranego gazu ziemnego w Elektrociepłowni Rzeszów. Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zamierza złożyć odwołanie od decyzji Prezesa URE w tym zakresie.

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym wyniosły w 2011 roku około 1,399 mln złotych (przepływ gotówkowy w okresie kwiecień 2011-styczeń 2012). W przychodach za 2011 rok z tytułu rekompensat KDT zaksięgowano około 439 mln złotych.

Zwrot kwoty wskazanej w decyzjach Prezesa URE nie będzie miał znaczenia dla raportowanych przychodów i zysku GK PGE. Rozstrzygnięcie sporu może mieć wpływ na korektę końcową kosztów osieroconych, która nastąpi w 2017 roku.

Zarząd PGE podkreśla, że w przypadku Rekompensat KDT za 2011 rok różnica w interpretacji przepisów Ustawy KDT pomiędzy GK PGE a Prezesem URE dotyczy innych kwestii niż w przypadku sporów za lata 2008-2010.  

Emilia Cieniuch
Główny Specjalista ds. Komunikacji Zewnętrznej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
emilia.cieniuch@gkpge.pl +48 783 921 880  

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

gkpge_biuroPrasowe_site