Pomimo pogarszających się warunków rynkowych, PGE jest wyjątkowym w Europie przykładem stabilnej finansowo firmy z branży energetycznej. 10-proc. wzrost zysku EBITDA w 2013 r. zabezpiecza silny strumień gotówki z działalności operacyjnej, umożliwiając firmie rozwój w kolejnych latach - mówi Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Poziom zysku netto w wymierny sposób przekłada się na wysokość dywidendy, którą Spółka wypłaci akcjonariuszom. Zarząd Spółki postanowił zaproponować dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 PLN na jedną akcję, w porównaniu do 0,86 PLN przed rokiem.

Stabilne przepływy pieniężne, dobra sytuacja finansowa i brak zadłużenia umożliwiają nam realizację kluczowych projektów strategicznych zarówno z punktu widzenia Spółki jak i państwa, które dzięki odpowiednim regulacjom zapewnia firmom energetycznym bodźce inwestycyjne – podkreśla Marek Woszczyk.

W 2013 r. podjęta została decyzja o rozpoczęciu budowy dwóch bloków węglowych w Elektrowni Opole za 11,6 mld zł brutto oraz bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów o wartości 0,7 mld zł brutto. Dzięki przeprowadzonym w ubiegłym roku przejęciom oraz zakończonym inwestycjom w sektorze energetyki wiatrowej do łącznej mocy zainstalowanej 283 MW, PGE umocniła swoją pozycję na rynku odnawialnych źródeł energii. Wydatki na inwestycje i akwizycje w Grupie Kapitałowej PGE wyniosły 5,5 mld zł w 2013 r. Spółka spodziewa się wzrostu nakładów na rozwój w 2014 r.

Produkcja energii elektrycznej netto w GK PGE utrzymana została na poziomie z 2012 r. i wyniosła 57 TWh. Ponad 72 proc. wytworzonej przez PGE energii elektrycznej pochodziło z jednostek wykorzystujących spalanie węgla brunatnego (o 3 proc. więcej niż w 2012 r.). To obecnie najbardziej efektywne konwencjonalne źródło wytwarzania energii elektrycznej. Wolumen dystrybucji energii wzrósł o 1 proc. do 31,8 TWh. Dzięki poprawie efektywności kosztowej, Spółka podniosła sprzedaż energii do odbiorców końcowych aż o 15 proc. w stosunku do 2012 r. 

Zarząd Spółki zapowiada, że ze względu na coraz bardziej wymagające warunki makroekonomiczne GK PGE będzie kontynuować realizację strategicznych projektów, takich jak redukcja kosztów i lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów, a także ciągłe unowocześnienia wykorzystywanych technologii.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE w 2013 roku dostępne są pod adresem:

https://gkpge.pl/Relacje-Inwestorskie/Dane-finansowe/2013#tab-Q4

Dodatkowe informacje dla mediów: 

Maciej Szczepaniuk
Rzecznik prasowy

+48 (22) 340 11 21
+48 785 092 211

biuro.prasowe@gkpge.pl

https://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

gkpge_biuroPrasowe_site