Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne

Po trzech kwartałach 2017 r. całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wzrósł w stosunku do okresu bazowego o 6 proc., w tym z węgla brunatnego o 10 proc. PGE osiągnęła również wysoki zysk netto w wysokości niemal 3 mld zł, notując wzrost o 146 proc. rok do roku. Grupa utrzymała trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowywała solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 6,1 mld zł. Pełne wyniki, za cały rok 2017 r., Grupa opublikuje zgodnie z harmonogramem raportowania w marcu 2018 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna cieszy się również zaufaniem rynków finansowych, o czym świadczy fakt, że podtrzymane zostały wysokie ratingi nadane przez agencje Moody’s (Baa1 z perspektywą stabilną) oraz Fitch (BBB+ z perspektywą stabilną). Podtrzymanie wysokich ocen ratingowych potwierdza pozycję PGE jako wiarygodnego kredytobiorcy, a także największego producenta energii w Polsce, osiągniętą dzięki niższym kosztom produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego i relatywnie nowoczesnej flocie wytwórczej. Utrzymanie ratingu inwestycyjnego na obecnym wysokim poziomie jest dla PGE jednym z kluczowych celów na kolejne lata.  

Flagowe inwestycje

Tylko w trzech kwartałach 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGE wyniosły 4,2 mld zł. Konsekwentnie realizowane są flagowe inwestycje Grupy, osiągając kolejne etapy zaawansowania. Zgodnie z danymi na koniec ubiegłego roku, dwa bloki w Opolu o łącznej mocy 1800 MW zrealizowane zostały w ok. 90 proc., a blok w Turowie w ponad 50 proc. Grupa realizuje także projekt Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w elektrociepłowni PGE w Rzeszowie, poinformowała także o rekomendacji wydanej przez Komitet Inwestycyjny, wskazującej gaz jako najkorzystniejsze paliwo dla planowanego nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. Od lutego 2017 r. w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów działa także nowoczesny blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych, który przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście.  Sukcesywnie realizowane są inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej i przyłączanie nowych klientów. Na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej PGE pozyskała w minionym roku od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredyt o wartości 500 mln zł. W latach 2016-2019 nakłady w segmencie dystrybucji wyniosą w sumie ok. 7 mld zł, co przełoży się m.in. na skrócenie czasu przyłączania nowych odbiorców i wzmocnienie pewności zasilania mieszkańców przede wszystkim w województwach wschodniej Polski. 

Lider na rynku ciepła

Rok 2017 r. upłynął pod znakiem inwestycji Grupy PGE w sektor ciepłowniczy. 13 listopada sfinalizowana została umowa, na podstawie której Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF, w skład których wchodzi m.in. 8 elektrociepłowni i Elektrownia Rybnik. Ostateczna wartość wydatków na transakcję wyniosła 4,27 mld zł. Dzięki tej transakcji Grupa PGE stała się numerem jeden zarówno na rynku energii, jak i na rynku produkcji przyjaznego środowisku ciepła dostarczanego w ramach miejskich sieci ciepłowniczych.

14 grudnia 2017 r. Grupa zaprezentowała Strategię Ciepłownictwa stawiając w centrum zainteresowania klienta i środowisko. PGE chce być liderem zmian środowiskowych w sektorze, prowadząc działania wspierające walkę o czyste powietrze w polskich miastach. W planach ma zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 obecnych lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023 i budowę 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do roku 2030, także w nowych lokalizacjach. Nowy segment, według założeń Grupy, może przynieść około 250 mln zł w roku 2023 oraz około 1 mld zł od roku 2030 dodatkowego zysku EBITDA, co jest kluczowym celem biznesowym Strategii.

W 2030 roku PGE Energia Ciepła, spółka powstała na bazie aktywów kogeneracyjnych, ma osiągnąć poziom 50 proc. wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii w mixie paliwowym spółki. PGE wprowadzi także ofertę nowych produktów i usług, dostosowaną do potrzeb klientów i wykorzystującą potencjał innowacji drzemiący w ciepłownictwie. Rozwój segmentu ciepłownictwa wzmocni bezpieczeństwo dostaw ciepła do milionów polskich domów i przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju.

Kilka dni po ogłoszeniu Strategii Ciepłownictwa PGE Energia Ciepła podpisała z władzami Rybnika porozumienie prowadzące do ograniczenia tzw. niskiej emisji w regionie. Planowana inwestycja polega na przebudowie elektrowni PGE w Rybniku w sposób umożliwiający jej produkcję ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, czyli w kogeneracji. Uciepłownienie rybnickiej siłowni umożliwi także produkcję ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej – tak jak w pozostałych miastach ogrzewanych przez elektrociepłownie należące do spółki PGE Energia Ciepła. Szacowane nakłady na realizację inwestycji wyniosą ok. 100 mln zł. 

Klient w centrum uwagi

Pod koniec 2017 r. Grupa PGE jako pierwsza firma z polskiej branży energetycznej uruchomiła narzędzie do komunikacji z klientami na portalu społecznościowym Facebook. Chatbot umożliwi milionom użytkowników Messengera, komunikatora zintegrowanego z Facebookiem, dobranie najkorzystniejszej i w pełni dopasowanej do swoich potrzeb oferty na sprzedaż energii i dodatkowych usług.

PGE potwierdza również, że jest pożądanym partnerem biznesowym samorządów. W roku 2017 Grupa zwyciężyła w przetargach na sprzedaż energii m.in. do samorządów Warszawy, Krakowa, Kielc i Rzeszowa, posiadając obecnie łącznie 40 000 zakontraktowanych punktów poboru energii w całej Polsce. Wartość zawartych umów na podstawie postępowań publicznych w 2017 roku wynosi niemal  1 miliard złotych.

Innowacje i start-upy

PGE inwestuje również w projekty innowacyjne. Grupa aktywnie rozwija projekty związane z elektromobilnością – podpisała już listy intencyjne z władzami samorządowymi kilku miast dotyczące współpracy przy realizacji swojego pilotażowego projektu „e-Mobility”, a na terenie Galerii Łódzkiej pod koniec roku stanął pierwszy słupek do ładowania samochodów elektrycznych. PGE wspólnie z samorządami chce rozwijać infrastrukturę ładowania oraz tworzyć system zachęcający podmioty publiczne i prywatne do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Grupa PGE działa również bardzo aktywnie w obszarze wsparcia start-upów za pomocą spółki PGE Ventures, będącej funduszem CVC powołanym do inwestowania w obszarze nowych technologii. Dynamiczny i konsekwentny rozwój PGE Ventures jest odpowiedzią na cele strategii Grupy PGE, ale trafia też w rosnące potrzeby rynku start-upowego w Polsce. We wrześniu fundusz ogłosił nabór do programu scoutingowego, wkrótce spółka przedstawi jego efekty, w tym projekty wytypowane do podjęcia szerzej zakrojonej współpracy.

W sumie na obszar badań, rozwoju i innowacji Grupa PGE przeznaczy do 2020 roku łącznie 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa środki pozyskane z zewnątrz. Środki przeznaczone zostaną na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych, w szczególności rozwój elektromobilności, inwestowanie w start-upy, nowoczesne kanały obsługi klientów, czy integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Grupa odpowiedzialna społecznie i najbardziej popularna

PGE rozwija także program sponsoringowy. Do grona dużych projektów dołączył sponsoring tytularny PGE VIVE Kielce, na podstawie kolejnego, 3-letniego kontraktu kontynuowana będzie także współpraca z najlepszą ligą żużlową na świecie – PGE Ekstraligą. PGE angażuje się także w sport amatorski wspierając inicjatywy lokalne na terenie działania Grupy, zwłaszcza poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży.

Prowadzona działalność sponsoringowa ma na celu przede wszystkim wzrost świadomości i rozpoznawalności marki, tym samym wsparcie działań sprzedażowych w obszarze pozyskiwania nowych klientów oraz budowania lojalności klientów już obsługiwanych. Działania sponsoringowe w zakresie sportu wspierają również realizację zadań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

W dziesiątej edycji rankingu Top Marka 2017, który co roku wskazuje najczęściej i najlepiej opisywane marki w prasie, najpopularniejsze marki w Internecie oraz mediach społecznościowych, PGE znalazła się wśród najbardziej medialnych marek w Polsce. Po raz kolejny marka PGE okazała się również bezkonkurencyjna w branży energetycznej.  

Aktywność PGE w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu kolejny rok z rzędu została doceniona przez Giełdę Papierów Wartościowych. Grupa PGE, wraz z 27 innymi spółkami, została zakwalifikowana do indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w ramach XI edycji RESPECT Index. PGE jest obecna w tym indeksie nieprzerwanie od 2011 roku.

W 2017 roku PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła również trzecie miejsce w kategorii głównej konkursu „The Best Annual Report 2016” oraz wyróżnienie Związku Maklerów i Doradców za największą wartość analityczną otrzymał internetowy raport roczny PGE, który od dwóch lat publikowany jest w formie „Raportu zintegrowanego Grupy Kapitałowej PGE”.

W roku 2017 Grupa PGE zakończyła także czwartą edycję programu wolontariackiego PGE „Pomagamy”. Jest on realizowany od 2014 roku w całej Grupie w ramach współpracy PGE i Fundacji PGE. Przez 3 lata trwania programu pracownicy Grupy Kapitałowej PGE zrealizowali 110 prospołecznych projektów na terenie całej Polski: wyremontowali 83 pomieszczenia, zorganizowali 25 wydarzeń integrujących społeczności lokalne, przeprowadzili 30 cykli warsztatów dla dzieci i młodzieży i odnowili 9 placów zabaw. Poświęcili blisko 30 tysięcy godzin swojego czasu wolnego, a także zmobilizowali współpracowników i rodziny, aby zrobić coś dobrego i wprowadzić trwałe pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu. Program będzie kontynuowany również w 2018 roku.

 

gkpge_biuroPrasowe_site