PGE Polska Grupa Energetyczna została członkiem niemieckiej giełdy 22 listopada 2013 r. i pełni funkcję animatora także na rynku spot.

Duża aktywność Spółki w obszarze handlu uprawnieniami sprawia, że PGE jest postrzegana jako liczący się gracz na tym rynku. Możliwość oferowania zróżnicowanych produktów na rynku uprawnień do emisji podniosła atrakcyjność Spółki w relacjach z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi.”

gkpge_biuroPrasowe_site