Program SAP wprowadzany w GK PGE to jedno z największych wdrożeń systemu SAP w Polsce. Stanowi on jeden z kluczowych elementów budowy zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie w całej Grupie Kapitałowej. Największe biznesowe korzyści oczekiwane są w zwiększeniu efektywności działania poprzez standaryzację procesów w ramach całej Grupy, zwiększenie efektywności procesowej, optymalizację wykorzystania majątku technicznego oraz efektywniejsze zarządzanie utrzymaniem i rozwojem systemu. Równie istotne jest uzyskanie większej przejrzystości biznesowej poprzez stworzenie warunków do jednolitej ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz lepszy dostęp do bieżących i spójnych informacji. Usprawni to i przyspieszy proces podejmowania decyzji zarządczych w całej Grupie Kapitałowej PGE. W obliczu stale rosnącej konkurencji rynkowej pozwoli to Grupie Kapitałowej PGE na umacnianie swej pozycji lidera na rynku krajowym i europejskim. 

gkpge_biuroPrasowe_site