PGE, spełniając bardzo wysokie wymagania i kryteria projektu RESPECT, znalazła się w grupie 20 firm, które wejdą w skład nowego portfela indeksu.

***

Małgorzata Kozieł
Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Tel. +48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site