Współpraca ma na celu zbadanie możliwości zastosowania reaktorów ABWR oraz ESBWR w projektowanej pierwszej elektrowni jądrowej Polsce, a także możliwości przyszłej współpracy przemysłowej obu partnerów. W dniu 1 marca 2010 r. Zarząd PGE podpisał Memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy z firmą GE Hitachi. Memorandum przewiduje wspólne działania w zakresie przeprowadzenia studium wykonalności dla rozwoju technologii reaktorów jądrowych ABWR i ESBWR w Polsce do 2020 wraz z potencjalną ich budową i eksploatacją w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Ponadto obie firmy potwierdziły, że równolegle będą prowadzić rozmowy nad potencjalnym partnerstwem przemysłowym przy projekcie jądrowym w Polsce. ABWR (Advanced Boiling Water Reactor - udoskonalony wodny reaktor wrzący) i ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor - ekonomiczny uproszczony wodny reaktor wrzący) to dwa nowoczesne reaktory trzeciej generacji oferowane przez GE Hitachi Nuclear Energy. Charakteryzuje je bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i dobre parametry ekonomiczne. Reaktory te wchodzą w skład rodziny reaktorów BWR (wodne reaktory wrzące) z nowymi zastosowanymi rozwiązaniami, w tym zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa. Rozwój reaktorów BWR rozpoczął się na początku lat 50. Obecnie BWR zajmują drugie miejsce wśród technologii jądrowych. Do dziś pracują 94 reaktory BWR, głównie w USA i Japonii, ale też w Europie (w Szwecji, Finlandii, Hiszpanii i Niemczech). Reaktory ABWR GE Hitachi pracują w Japonii, a ich budowa jest planowana w USA.  Memorandum podpisane 1 marca br. nie zawiera klauzuli wyłączności pomiędzy obiema spółkami w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. GE Hitachi jest kolejnym partnerem, z którym PGE podjęła współpracę w zakresie energetyki jądrowej. W listopadzie 2009 r. zostało podpisane pierwsze Memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy PGE z francuską firmą EDF w zakresie zbadania wykonalności budowy reaktora w technologii EPR. PGE planuje w najbliższym czasie podpisać podobne porozumienia z innymi partnerami posiadającymi doświadczenie w budowie i eksploatacji reaktorów jądrowych. PGE Polska Grupa Energetyczna rozważa budowę dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy ok. 3000 MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem oddanie do użytku pierwszego bloku mogłoby nastąpić do końca 2020 roku, a następnych bloków co dwa lub trzy lata. *** Informacje dodatkowe: PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. GE Hitachi Nuclear Energy z siedzibą w miejscowości Wilmington w stanie North Carolina jest dostawcą zaawansowanych reaktorów i usług jądrowych. Firma została założona w czerwcu 2007 r. jako globalny sojusz jądrowy między GE oraz Hitachi, którego celem jest obsługa ogólnoświatowej branży atomowej. Jądrowy sojusz firm podąża za jasno wytyczną wizją, która zakłada budowę szerszej gamy rozwiązań, umożliwiającej pełniejsze wykorzystanie możliwości związanych z budową nowych reaktorów i świadczeniem usług. Ponadto firma oferuje swoim klientom na całym świecie partnerstwo w efektywnym wykorzystaniu nowoczesnych i bezpiecznych technologii dla budowy i eksploatacji reaktorów jądrowych.

gkpge_biuroPrasowe_site