Korzyści z pozostawienia w GK PGE spółki Exatel przeważają nad potencjalnym zyskiem z jego sprzedaży. Aktywa oraz know-how spółki Exatel mogą być efektywnie wykorzystane w obecnej strukturze Grupy, w zakresie budowy infrastruktury i przesyłu danych, zwłaszcza na potrzeby segmentu dystrybucji energii elektrycznej.

Spółki Grupy PGE posiadają ok. 95,6% akcji spółki Exatel, która jest wiodącym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce, zarządzającym najnowocześniejszą w kraju siecią transmisyjną o łącznej długości ok. 20 tys. km.

Łukasz Witkowski, rzecznik prasowy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski@gkpge.pl

+48 695883873

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

gkpge_biuroPrasowe_site