W bełchatowskim Oddziale PGE GiEK SA w dniu dzisiejszym o godzinie 11.17, pracowało 13 bloków, łącznie z przygotowywanym do oddania największym i najnowocześniejszym w kraju blokiem 858 MW.  Moc znamionowa wszystkich bloków bełchatowskiej elektrowni w roku bieżącym wyniesie łącznie 5354 MW, a po przeprowadzeniu modernizacji bloków 7-12 zostanie ona powiększona o dalsze 120 MW i w 2015 roku - osiągnie łączną moc 5474 MW. Wchodząca w skład Grupy PGE - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów jest producentem najtańszej energii elektrycznej w kraju. Posiadając bardzo wysokie wskaźniki dyspozycyjności jest niekwestionowanym liderem polskiej elektroenergetyki.   Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest bardzo ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej – 25%. Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. PGE jest firmą godną zaufania, która działa w oparciu o najwyższe standardy korporacyjne.

gkpge_biuroPrasowe_site