Wczoraj nastąpiło rozliczenie emisji obligacji o wartości 1 mld złotych, w ramach obowiązującego programu obligacji. Okres zapadalności wyemitowanych papierów dłużnych wynosi 5 lat. PGE uzyskała niezwykle korzystne warunki emisji: rentowność obligacji oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 70 punktów bazowych. Oznacza to historycznie najniższą cenę za obligacje korporacyjne polskiej spółki, biorąc pod uwagę relację ceny do rentowności obligacji Skarbu Państwa o podobnym terminie zapadalności.

- Warunki emisji obligacji PGE są nadzwyczaj korzystne, co potwierdza atrakcyjność naszych obligacji w oczach krajowych inwestorów – powiedział Wojciech Ostrowski, wiceprezes PGE ds. finansowych. Przed rozpoczęciem emisji agencja Fitch Ratings przyznała PGE oczekiwany rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej dla planowanej emisji obligacji krajowych na poziomie AA-(pol)(exp). Długoterminowy rating krajowy emitenta dla PGE jest na poziomie AA-(pol) z perspektywą stabilną. PGE planuje wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. lub/i GPW S.A.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site