Przedmiotem pracy doradcy będzie przygotowanie optymalnej struktury transakcji, identyfikacja, selekcja i pozyskiwanie potencjalnych inwestorów oraz przygotowanie i realizacja transakcji na wszystkich jej etapach. PGE wraz ze swoimi spółkami zależnymi zamierza sprzedać pakiet akcji spółki EXATEL SA wynoszący 95,076%.

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie PwC w prowadzaniu transakcji z obszaru fuzji i przejęć oraz znajomość specyfiki branży telekomunikacyjnej zapewnią efektywną realizację sprzedaży EXATELA. Chcemy aby transakcja została przeprowadzona z uwzględnieniem interesów zarówno Grupy PGE., jak i sprzedawanej spółki  – powiedział Tomasz Zadroga, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Ponadto na doradcę prawnego transakcji, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wybrał kancelarię Allen & Overy.

Sprzedaż spółki EXATEL S.A. jest elementem strategii PGE Polska Grupa Energetyczna zakładającej stopniowe zbywanie aktywów pozaenergetycznych. Wcześniej, w kwietniu br. Zarząd wybrał doradcę finansowego, który pomaga spółce w przygotowaniu do zbycia udziałów w spółce Polkomtel – właściciela sieci telefonii komórkowej Plus.

***

Informacje o EXATEL S.A.

EXATEL jest operatorem telekomunikacyjnym. Koncentruje się na usługach telekomunikacyjnych dla biznesu i  instytucji publicznych. Firma świadczy takie usługi jak: transmisja danych, dzierżawa łączy, usługi głosowe, internetowe, a także hosting i kolokacja. Podstawowym obszarem jej kompetencji jest zapewnienie transmisji danych, w tym szczególnie usług VPN (Virtual Private Network), w oparciu o nowoczesne sieci IP MPLS (Multi-Protocol Label Switching), których EXATEL jest prekursorem na polskim rynku. Do grona Klientów Spółki należy ponad 1500 dużych i średnich firm w Polsce reprezentujących różne sektory gospodarki m.in.: finanse i bankowość, energetykę, przemysł. Klientami EXATELA są też krajowi i zagraniczni operatorzy  telekomunikacyjni. EXATEL zarządza też najnowocześniejszą w Polsce światłowodową siecią szkieletową o długości prawie 20 tys. km i przepustowości sięgającej 320 Gb/s.

Informacje o PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW.

Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych.

Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

gkpge_biuroPrasowe_site