Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w tym okresie 789 mln zł (1,1 mld zł rok wcześniej). Istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki miały koszty kolejnego etapu Programu Dobrowolnych Odejść, który skutkował jednorazowymi kosztami w wysokości 154 mln zł i obniżeniem zatrudnienia o 1 tys. osób, co pozytywnie wpłynie na koszty osobowe w kolejnych latach.

GK PGE istotnie zwiększyła nakłady inwestycyjne wydając na rozwój w pierwszych trzech miesiącach roku ponad 1 mld zł (wzrost o 26 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.). PGE Polska Grupa Energetyczna pozostaje liderem rynku pod względem kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Ponad 70 proc. produkcji pochodzi z węgla brunatnego, najbardziej konkurencyjnego i efektywnego paliwa w energetyce. W I kwartale 2014 r. grupa wyprodukowała łącznie 13,5 TWh, o 8 proc. mniej, niż przed rokiem. Spadek spowodowany jest głównie wyłączeniem z eksploatacji bloku nr 10 w Elektrowni Turów oraz bloku nr 3 w Elektrowni Dolna Odra (łącznie 438 MW), a także niższym zapotrzebowaniem w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, głownie ze względu na warunki atmosferyczne (-1,4 proc. rdr).

Grupa zwiększyła udział w segmencie dystrybucji energii o 2 proc. rdr osiągając poziom 8,2 TWh i o 11 proc. rdr w segmencie sprzedaży do odbiorców końcowych (9,9 TWh).

 

***

Dodatkowe informacje dla mediów:

Maciej Szczepaniuk

Rzecznik prasowy

+48 (22) 340 11 21 +48 785 092 211 

biuro.prasowe@gkpge.pl

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

gkpge_biuroPrasowe_site