Zadania inwestycyjne dotyczą:

- budowy dwóch kondensacyjnych bloków gazowo-parowych o mocy ok. 432 MW każdy w Elektrowni Dolna Odra („Projekt Dolna Odra”)

- budowy gazowo-parowego bloku kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 244MW i mocy cieplnej 170MW w Elektrowni Pomorzany („Projekt Pomorzany”)

Wstępnie planowane nakłady inwestycyjne szacowane są na około 3,3 mld zł w przypadku Projektu Dolna Odra i około 1,1mld zł w przypadku Projektu Pomorzany.

Harmonogram zakłada zakończenie fazy przygotowawczej i podjęcie decyzji o uruchomieniu przetargów na Generalnych Realizatorów Inwestycji („GRI”) w I kwartale 2011 r. oraz podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji Inwestycji i podpisanie umów z GRI na przełomie II i III kwartału 2012 r. Oddanie nowych bloków do eksploatacji przewidziane jest w Projekcie Dolna Odra na II połowę 2015 r. (pierwszy blok) i I połowę 2016 r. (drugi blok), a w Projekcie Pomorzany na II połowę 2015 r.

Kluczowym czynnikiem wykonalności projektów będzie możliwość zaopatrzenia w gaz, co może zostać zapewnione w wyniku budowy Gazoportu w Świnoujściu.

Projekty mają na celu m.in. dywersyfikację miksu paliwowego Grupy Kapitałowej PGE, zmniejszenie średniej emisyjności CO2 i  poprawę średniej efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, a także zapewnienie niezawodnych dostaw energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja projektów pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej i rezerw w wyprowadzeniu mocy oraz wykorzystanie doświadczenia i kwalifikacji kadry. Ponadto nowe bloki w Elektrowni Dolna Odra mają zastąpić wyeksploatowane, niskosprawne bloki węglowe nr 3 i 4 o mocy ok. 205MW każdy, planowane do wycofania do końca 2015 r. oraz bloki nr 1 i 2 (odpowiednio 222 i 223 MW), przewidziane do wycofywania w latach 2018-2021.  

gkpge_biuroPrasowe_site