PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako udziałowiec PGE Elektrowni Bełchatów S.A., głosowała za kontynuacją prac nad CCS, jako ważnego projektu badawczo-rozwojowego. Instalacja CCS ma być zintegrowana z nowobudowanym blokiem o mocy 858 MW. Będzie wychwytywać dwutlenek węgla powstający podczas spalania paliwa (węgla brunatnego), a następnie będzie on transportowany do miejsc podziemnego składowania. Zarząd PGE uważa, że jest to projekt nowatorski w skali światowej energetyki, który niesie korzyści dla ochrony środowiska naturalnego, poprzez znaczącą redukcję emisji CO2 do atmosfery. Jest to również ważny projekt proekologiczny polskiego rządu, a PGE Elektrownia Bełchatów została wybrana przez władze Unii Europejskiej do demonstracyjnego wdrożenia instalacji CCS. Projekt CCS realizowany przez PGE Elektrownię Bełchatów został zakwalifikowany, wraz z sześcioma innymi europejskimi projektami, do  programu realizowanego w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej (EEPR - European Economic Plan for Recovery). Zakwalifikowanie do EEPR projektu budowy instalacji CCS w PGE Elektrowni Bełchatów wiąże się z otrzymaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej. *** Dodatkowe informacje: PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW. Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi, obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PGE Elektrownia Bełchatów jest największą w Polsce i Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym. Moc pracujących tu bloków energetycznych wynosi 4450 MW i stanowi około 15% mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej. Roczna produkcja energii wynosząca przeciętnie 27-28 TWh, stanowi około 20% produkcji krajowej. Energia z Bełchatowa jest najtańszą energią elektryczną w kraju.

gkpge_biuroPrasowe_site