Zysk EBITDA za okres pierwszych trzech miesięcy 2012 roku wzrósł o 19 proc. i wyniósł ok. 2,54 mld zł w porównaniu do ok. 2,14 mld zł w I kwartale 2011. Wyłączając wydarzenia jednorazowe, takie jak - Program Dobrowolnych Odejść, którego suma kosztów w analizowanym okresie wyniosła ok. 92 mln zł; korekta rozliczeń rekompensat KDT (ok. 130 mln zł) i zaliczki z tytułu przedterminowego rozwiązania KDT (ok. 56 mln zł) -  zysk EBITDA wyniósł ok. 2,44 mld zł w porównaniu do ok. 1,97 mld zł w analogicznym okresie roku 2011 (wzrost o 24% proc.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7,91 mld zł (w porównaniu do ok. 7,27 mld zł w I kwartale 2011 roku).

Grupa Kapitałowa PGE odnotowała w I kwartale br. znacznie lepsze wyniki niż rynek, niemal w każdym segmencie swojej podstawowej działalności. Produkcja energii elektrycznej netto w Grupie PGE wzrosła o 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (głównie za sprawą oddania w drugiej połowie roku 2011 bloku 858 MW w Bełchatowie),  osiągając  poziom 15,41 TWh, podczas, gdy produkcja energii na polskim rynku wzrosła jedynie o 0,5 proc. GK PGE odnotowała także wzrost wolumenu dystrybucji (8,15 TWh w porównaniu do 7,98 TWh). Sprzedaż do klientów końcowych wzrosła o 7%, wynosząc 8,48 TWh w porównaniu do 7,96 TWh w I kwartale roku ubiegłego.

Szczegółowe wyniki Grupy Kapitałowej PGE za I kw. 2012 roku znajdują się pod adresem:

http://www.pgesa.pl/PL/RELACJEINWESTORSKIE/Strony/WynikiQ12012.aspx

Łukasz Witkowski, rzecznik prasowy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lukasz_Witkowski@gkpge.pl

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

gkpge_biuroPrasowe_site