Aneks zwiększa wartość umowy o 280 mln zł i przedłuża termin zakończenia budowy o 9 miesięcy, czyli do 65 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac (1 grudnia 2014 r.).

gkpge_biuroPrasowe_site