Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to zestawienie działań z zakresu CSR podejmowanych przez firmy z różnorodnych branż, działających na terenie całej Polski. Największy w kraju przegląd działań CSR ukazał się już po raz 17. Zaprezentowano w nim ponad 1500 przykładów działań odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez 229 firm w Polsce. Wszystkie dobre praktyki, które znalazły się w raporcie, są weryfikowane oraz klasyfikowane zgodnie z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s) oraz zgodnie z normą ISO 26000.

W raporcie wyróżnionych zostało czterdzieści osiem projektów i programów CSR Grupy PGE (dla porównania – w ubiegłorocznym raporcie uwzględniono ich dziewiętnaście). Rekordowa liczba zgłoszonych i zakwalifikowanych praktyk jest potwierdzeniem aktywnego zaangażowania PGE Polskiej Grupy Energetycznej w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Jest to jednocześnie największa liczba praktyk zgłoszona przez jedną firmę do tegorocznej publikacji FOB, co daje PGE ex aequo pierwsze miejsce pod względem liczby przykładów realizacji celów SDG’s.

Wśród celów, które są najliczniej potwierdzone w raporcie poprzez konkretnie działania Grupy PGE, jest budowanie partnerstw na rzecz realizacji celów (cel 17), podejmowanie działań w dziedzinie klimatu (cel 13) oraz zapewnienie dobrej jakości edukacji (cel 4).

Wśród zakwalifikowanych praktyk, osiem z nich to praktyki wieloletnie, czyli m.in. wspólne od 19 lat sadzenie „lasów pełnych energii” (PGE w ramach akcji posadziła już ok. pół miliona drzew), czy realizacja w ciągu 5 lat 220 autorskich projektów społecznych pracowników w ramach programu wolontariatu pracowniczego. Wśród 40 nowych praktyk PGE znalazły się m.in. uruchomienie instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) w Rzeszowie, rozwiązania w obszarze ciepłownictwa, klasy patronackie PGE oraz liczne praktyki związane z ochroną środowiska, w tym zwierząt.

PGE w ramach swojej działalności realizuje wszystkie z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Opublikowane w raporcie dobre praktyki PGE wpisują się w realizację 16 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cel 2: zero głodu, którego przykład nie został zamieszczony w raporcie, realizowany jest w Grupie PGE poprzez całoroczną działalność Fundacji PGE i Fundacji PGE Energia Ciepła oraz współpracę z beneficjentami (w tym stowarzyszeniami i innymi fundacjami), którzy otrzymują wsparcie finansowe na własne projekty autorskie związane z eliminacją głodu i niedożywienia wśród wszystkich grup wiekowych.

PGE rozwija koncepcję zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Szczególny nacisk Grupa kładzie na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ochronę środowiska, podnoszenie jakości obsługi klienta, prowadzenie biznesu w sposób etyczny, zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy oraz budowanie i pielęgnowanie dobrosąsiedzkich relacji z lokalnymi społecznościami.

 

Kliknij, żeby zobaczyć pełną treść raportu.

gkpge_biuroPrasowe_site