Z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, kontynuując zdecydowane działania mające na celu troskę o bezpieczeństwo oraz zdrowie Klientów i Pracowników, Grupa PGE postanowiła, że Biura Obsługi Klienta PGE Obrót będą zamknięte do odwołania. PGE nie zostawia Klientów bez opieki, realizując pracę w sposób zdalny, jednocześnie ograniczając proces obsługi wyłącznie do najpilniejszych spraw, gwarantujących zachowanie ciągłości dostaw energii. Spółka informuje o tym swoich Klientów m.in. przy wejściu do stacjonarnych punktów sprzedaży i obsługi.

Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów i Pracowników. Wdrażamy szereg działań specjalnych o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i profilaktycznym dostosowując nasze działania do wysokich standardów wyznaczonych przez administrację państwową. W naszych Spółkach PGE Obrót i PGE Dystrybucja, mających bezpośredni kontakt z klientami, postanowiliśmy zamknąć Biura Obsługi Klienta i jednocześnie zachęcać wszystkich do wybierania kanałów elektronicznych, za pomocą których można zrealizować wszelkie sprawy związane z obsługą aktualnych umów i zawieraniem nowych – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

  • PGE Obrót zdecydowała o zamknięciu do odwołania stacjonarnych Biur Obsługi Klienta.
  • Modyfikacji ulega również praca Infolinii PGE (422 222 222), która będzie dostępna w godzinach 9-17. 
  • Klienci mogą kontaktować się także drogą elektroniczną, wysyłając wiadomości na adres serwis@gkpge.pl.
  • Sprzedaż kodów do liczników przedpłatowych odbywa się pod specjalnie wyodrębnionym numerem telefonu 422 222 123.

Spółka zachęca również do zakładania elektronicznego biura obsługi PGE eBOK. Konto można zarejestrować w prosty sposób, wchodząc na stronę ebok.gkpge.pl. Potrzebny jest do tego m.in. PESEL, numer klienta oraz kwota ostatniej faktury. Jeżeli klient nie pamięta swojego numeru czy kwoty z ostatniej faktury, pomoc uzyska na Infolinii PGE dostępnej pod numerem 422 222 298. Następnie jako login do systemu służył będzie podany adres e-mail. Funkcjonalności, z których do tej pory najczęściej korzystali klienci, to: weryfikacja stanu rozliczenia energii elektrycznej, sprawdzenie aktualnego salda i wskazania licznika, a także przedłużenie lub wybranie nowej oferty.

Czasowe ograniczenia w pracy zostały wprowadzone również w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego, czyli w placówkach należących do spółki PGE Dystrybucja.

Do 27 marca 2020 r. obsługa klientów PGE Dystrybucja odbywać się będzie za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej – korespondencję należy kierować na adres Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej (https://pgedystrybucja.pl/kontakt)
  • poczty elektronicznej – korespondencję należy kierować na adres email Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej (https://pgedystrybucja.pl/kontakt)
  • telefonicznie – w przypadku spraw pilnych spółka prosi o kontakt telefoniczny z pracownikiem Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca poboru energii elektrycznej w celu umówienia spotkania w dogodnym terminie (https://pgedystrybucja.pl/kontakt)

Jednocześnie PGE przypomina, że składanie wniosków o przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej  do sieci PGE Dystrybucja możliwe jest do przeprowadzenia za pomocą strony internetowej spółki:  https://pgedystrybucja.pl/przylaczenia/przylaczenia-online

Wszelkie sprawy związane z przerwami w dostawach energii elektrycznej należy zgłaszać pod alarmowym numerem telefonu 991 (aglomeracja warszawska:  22 340 41 00).

 

Przydatne linki:

Adresy Punktów Obsług Klienta Dystrybucyjnego https://pgedystrybucja.pl/kontakt/lista-punktow-obslugi-klienta-dystrybucyjnego-w-pge-dystrybucja-s.a

Adresy i telefony Rejonów Energetycznych https://pgedystrybucja.pl/kontakt

Więcej informacji o kontakcie zdalnym z PGE Obrót: https://pge-obrot.pl/zdalny-kontakt

Rejestracja i korzystanie z eBOK: https://pge-obrot.pl/zdalny-kontakt/rejestracja-i-korzystanie-z-ebok

gkpge_biuroPrasowe_site