Założenia naszej komunikacji z opinią publiczną oraz z rynkiem kapitałowym w dużej mierze koncentrują się na przedstawieniu tego, jak PGE zmienia się w duchu transformacji energetycznej. Jednocześnie, zależy nam na jak najwyższej wartości użytkowej naszej sprawozdawczości i raportowania – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Podczas gali, która odbyła się 16 października 2019 r., przedstawiciele spółki czterokrotnie wychodzili po odbiór nagród i wyróżnień. Oprócz II nagrody głównej, spółka otrzymała nagrodę specjalną za raport online oraz III nagrodę za raport zintegrowany. Kapituła konkursu wyróżniając Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok szczególnie doceniła prezentację strategii Grupy Kapitałowej PGE oraz perspektyw rozwoju spółki.

PGE od lat utrzymuje się w czołówce przedsiębiorstw o najwyższej jakości raportowania i komunikacji z rynkiem kapitałowym. Współpraca i budowanie długoterminowego zaufania rynków finansowych są kluczowe dla planów rozwoju Grupy PGE. Wyróżnienia przyznane w konkursie to dla nas znak, że idziemy w dobrą stronę – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. To również okazja do promowania firm przygotowujących najlepsze z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR (rynek regulowany) oraz według MSSF/MSR lub PSR (rynek New Connect). W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, podmiotów rynku kapitałowego, reprezentanci inwestorów giełdowych, środowiska akademickiego oraz dziennikarze ekonomiczni.

gkpge_biuroPrasowe_site