Wyróżnienie „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom” otrzymały trzy oddziały spółek wchodzących w skład Grupy PGE: Elektrownia Bełchatów (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna), Elektrociepłownia Kielce (PGE Energia Ciepła) i Odział ZEW Solina-Myczkowce (PGE Energia Odnawialna). O ich przyznaniu zdecydowała Komisja Certyfikacyjna, składająca się z przedstawicieli NSZZ Solidarność oraz Prezydenta RP, który po raz kolejny objął patronat nad jedenastą edycją wydarzenia.

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Polsce. W ponad 200 lokalizacjach w Polsce zatrudniamy 42 tys. pracowników. Kierujemy się zasadami szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego szczególną wagę przywiązujemy do dialogu ze związkami zawodowymi, które reprezentują interesy pracowników. Strona społeczna była, jest i pozostanie dla nas ważnym partnerem do rozmów - mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z regulaminem konkursu, kandydatów do uzyskania certyfikatu mogły zgłaszać zakładowe jednostki organizacyjne NSZZ Solidarność.

Wnioski oceniała Komisja Certyfikacyjna, która zwracała przede wszystkim uwagę na przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie, funkcjonowanie rady pracowników oraz przeciwdziałanie mobbingowi.

Wiemy jak ważnym aspektem działalności firmy jest dialog społeczny, dlatego prowadzimy go systematycznie, konstruktywnie i świadomie. Cieszy nas fakt wyróżnienia trzech naszych lokalizacji, ale zapewniamy, że na równie wysokim poziomie dialog prowadzony jest w całej Grupie, we wszystkich naszych lokalizacjach. Dzisiejsze wyróżnienia są dla nas szczególnie cenne, bowiem zgłoszenia wysłała strona społeczna – dodaje Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu PGE ds. operacyjnych, odpowiedzialny za dialog społeczny.

Laureaci konkursu mogą posługiwać się certyfikatem „Pracodawca przyjazny pracownikom” przez trzy lata. Akcja nadawania tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez KK NSZZ „Solidarność” w 2008 roku, a jego pierwsza edycja została objęta patronatem honorowym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

gkpge_biuroPrasowe_site