„Lasy pełne energii” to autorska, ekologiczna inicjatywa spółki PGE Dystrybucja, obecnie realizowana we wszystkich kluczowych spółkach Grupy. Pracownicy wraz z rodzinami, z pomocą oraz pod opieką leśników z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, a także dzięki zaangażowaniu młodzieży szkolnej, harcerzy i lokalnych społeczności, przez ostatnie 19 lat posadzili blisko 600 tysięcy drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

Sadząc lasy Grupa PGE realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju, a także aktywizuje otoczenie spółek Grupy PGE w obszarze działań na rzecz środowiska naturalnego. Akcja rozwija również przyjętą w Grupie PGE ideę zielonego biura polegającą na rozważnym korzystaniu z zasobów, m.in. wody i energii, segregowaniu odpadów, a także ograniczaniu liczby wydruków w biurach. Coroczną akcją sadzenia młodych drzew Grupa PGE obchodzi Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia.

Ponad 60 000 młodych świerków, sosen, dębów, oraz brzóz posadzono na terenie działania każdego z siedmiu oddziałów PGE Dystrybucja. Podczas 13 spotkań, uczniowie kolejnych placówek oświatowych, harcerze oraz energetycy posadzili drzewa w Nadleśnictwach: Tomaszów Lubelski, Kamionacz, Skierniewice, Smardzewice, Grotniki, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrołęka, Skarżysko-Kamienna, Kraśnik, Kolbuszowa, Stąporków, Supraśl, Radzyń Podlaski.

Energetycy ze spółki PGE GiEK posadzili ponad 17 000 drzew w Nadleśnictwach Bełchatów, Gryfino, Opole i Pieńsk. Podkreślić należy jednak, że PGE GiEK sadzi nowe lasy również w toku rekultywacji terenów pogórniczych. W wyniku takich działań na terenie Kopalni Bełchatów i Kopalni Turów do końca 2018 r. posadzono łącznie blisko 47 mln drzew i krzewów. Lokalna społeczność, w tym młodzież szkolna ze szkół podstawowych oraz zawodowych, sadziła świerki, sosny, buki, wiązy oraz brzozy. Akcje połączone były ze wspólnym spędzaniem czasu przy ognisku, konkursami plastycznym oraz lekcjami o ekologii.

Pracownicy PGE Energia Ciepła, wraz z rodzinami, wspierani przez młodzież szkolną i wolontariuszy, posadzili w tym roku wspólnie ponad 13 000 młodych drzew – sosen, dębów, buków oraz brzóz. Spółka po raz drugi wzięła udział w akcji współpracując z leśnikami z Nadleśnictw Oborniki Śląskie, Toruń, Zielona Góra, Kłodawa, Kartuzy, Bydgoszcz oraz Rybnik. W tym roku planowane jest również jesienne sadzenie „lasów pełnych energii” w krakowskim oddziale PGE Energia Ciepła.

Spółka PGE Obrót zaprosiła do tegorocznej akcji dzieci i młodzież z lokalnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Do inicjatywy włączyli się pracownicy PGE Obrót z centrali w Rzeszowie, a także z oddziałów w Lublinie, Łodzi i Skarżysku Kamiennej. Dzięki wspólnym działaniom w nadleśnictwach Głogów Małopolski, Chełm, Grotniki i Kierz Niedźwiedzi przybyło ponad 1 500 młodych sosen oraz dębów.

Spółki Grupy PGE, które mają swoje siedziby w Warszawie, sadziły w tym roku swój „las pełen energii” już po raz czwarty. Dzięki pomocy leśników z terenu Nadleśnictwa Sokołów powstał nowy las świerkowy liczący około 2 500 sadzonek.

Podczas 19. edycji akcji „Lasy pełne energii” przybyło łącznie około 95 000 młodych drzew na terenie 14 województw. W akcji wzięło udział łącznie około 1900 uczestników, w tym pracownicy z rodzinami, leśnicy z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, harcerze, młodzież szkolna i przedstawiciele lokalnych społeczności.

Akcja „Lasy pełne energii wpisuje się w 13. i 17. Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ*, czyli działania w dziedzinie klimatu oraz partnerstwo na rzecz celów. Wspólne sadzenie lasów wspiera także edukację i świadomość ekologiczną oraz kształtuje postawy ekologiczne wszystkich uczestników.

*Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:
•    Cel 1 - Koniec z ubóstwem
•    Cel 2 - Zero głodu
•    Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
•    Cel 4 - Dobra jakość edukacji
•    Cel 5 - Równość płci
•    Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne
•    Cel 7 - Czysta i dostępna energia
•    Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
•    Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
•    Cel 10 - Mniej nierówności
•    Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
•    Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
•    Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
•    Cel 14 - Życie pod wodą
•    Cel 15 - Życie na lądzie
•    Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
•    Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
 

gkpge_biuroPrasowe_site