Nadrzędnym celem Grupy PGE jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a w przypadku działań wspierających markę – sponsoring sportu na najwyższym poziomie. Obecna umowa sponsorska z Zofią Klepacką obowiązuje do końca maja 2020 r., co nie wyklucza dalszej współpracy w przyszłości.

PGE jest jednym z liderów polskiej gospodarki i niezwykle ceni wartości tradycyjne i narodowe, co potwierdza wszechstronny sponsoring wydarzeń upamiętniających najważniejsze momenty w historii Polski oraz mecenat kultury na najwyższym poziomie.  

PGE jednocześnie zapewnia, że szanuje wolność słowa i wypowiedzi.

gkpge_biuroPrasowe_site