PGE Polska Grupa Energetyczna podejmuje szereg działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko naturalne. Wykorzystuje w tym celu nowoczesne technologie, które w perspektywie najbliższych sześciu lat przyczynią się do zmniejszenia o połowę emisji tlenków siarki, azotu i pyłów. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy PGE działająca w obszarze wydobywczo-wytwórczym, realizuje trzy projekty inwestycyjne, które w zdecydowany sposób przyczynią się do ograniczenia emisji tlenków azotu w Elektrowni Opole, tlenków siarki i pyłów w Elektrowni Turów oraz tlenków siarki w Elektrociepłowni w Bydgoszczy. Inwestycje pozwolą na spełnienie zaostrzonych standardów emisyjnych nałożonych unijną dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED). Właśnie te działania podejmowane w roku 2014 zostały docenione przez redakcję Super Biznesu – dodatku do dziennika Super Express. PGE została nagrodzona Złotym Laurem „Super Biznesu” w kategorii „ochrona środowiska”, a nagroda wręczona została podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 grudnia w Pałacu Prymasowskim. Wśród nominowanych w tej kategorii znaleźli się również: Bank Ochrony Środowiska S.A., PGNiG S.A., PKN ORLEN, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat honorowy nad konkursem Złoty Laur „Super Biznesu” objęło Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Środowiska. 

gkpge_biuroPrasowe_site