Zainteresowani Akcjonariusze mogą składać dobrowolne Oferty Sprzedaży Akcji w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. za pośrednictwem następującego podmiotu: CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A. (CDM) z siedzibą w Warszawie Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa W celu umówienia terminu złożenia dobrowolnej Oferty Sprzedaży Akcji w Punkcie Obsługi Klientów CDM oraz uzyskania szczegółowych informacji dotyczących składania dobrowolnych Ofert Sprzedaży Akcji prosimy o kontakt telefoniczny poprzez infolinię TeleCDM w godz. 10:00-18:00 pod numerem telefonu: (22) 591 25 95 (koszt połączenia wg taryfy operatora) Informacje dotyczące warunków i procedury składania dobrowolnych Ofert Sprzedaży Akcji można uzyskać w Punktach Obsługi Klientów CDM oraz poprzez infolinię TeleCDM a także zostały umieszczone na stronach internetowych CDM (www.cdmpekao.com.pl), PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (www.gkpge.pl) oraz PGE GiEK (www.pgegiek.pl). W przypadku złożenia dobrowolnej Oferty Sprzedaży Akcji, Akcjonariusz będzie nią związany do dnia 30 kwietnia 2014 r., w którym to czasie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. uprawniona jest do jej przyjęcia, bądź odrzucenia. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty, ani zaproszenia do rokowań, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i nie stanowi realizacji procedur przymusowego wykupu bądź przymusowego odkupu akcji określonych w art. 418 i 4181 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zastrzega sobie możliwość wycofania lub zmiany niniejszego Zaproszenia. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA

gkpge_biuroPrasowe_site