Celem przygotowanego przez ME - we współpracy ze spółkami energetycznymi - Programu jest poszukiwanie kadr wspierających rozwój innowacyjności i konkurencyjności sektora energii w Polsce. Ma on również wzmocnić współpracę pomiędzy sektorem publicznym, przedsiębiorcami a środowiskiem naukowo-badawczym. Każdy z biorących w nim udział studentów będzie mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów, poznać specyfikę pracy w różnych sektorach obszaru energii oraz zaplanować drogę rozwoju zawodowego.

Uczestnicy Stażu otrzymują również odpowiednie wynagrodzenie. W Programie udział weźmie dwudziestu jeden studentów V roku studiów jednolitych lub II roku studiów uzupełniających i absolwentów wybranych uczelni wyższych. Uczestnicy stażu zostali wyłonieni w ramach otwartej i trzyetapowej rekrutacji.

Program będzie podzielony na kilka etapów:

1. W październiku 2016 r. stażyści zapoznają się pracą wybranych departamentów Ministerstwa Energii:

 Departamentu Energetyki,

 Departamentu Energii Odnawialnej,

 Departamentu Energii Jądrowej,

 Departamentu Ropy i Gazu.

2. Od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. studenci będą podzieleni na 3 grupy, każda z grup będzie się w każdym miesiącu zapoznawała pracą jednej spółki:

 PKN Orlen,

 PGE Polska Grupa Energetyczna,

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

3. Od lutego 2017 r. do lipca 2017 r. studenci będą odbywali staż w spółce docelowej (czyli tej, którą wskazali w trakcie rekrutacji).

4. Przez ostatnie dwa miesiące staż ponownie będzie odbywał się w ME.

gkpge_biuroPrasowe_site