W programie mogą wziąć udział studenci V roku studiów jednolitych lub II roku studiów uzupełniających oraz absolwenci dziesięciu uczelni wyższych: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Lubelskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Uczestnicy programu stażowego zostaną wyłonieni w ramach rekrutacji otwartej przez komisję rekrutacyjną, w której skład wejdą przedstawiciele ME, PGE SA , PGNiG i PKN Orlen. Podczas rekrutacji studenci i absolwenci będą musieli zmierzyć się z testami wiedzy o rynku energetycznym, przejdą także indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Będą mogli zdobyć dodatkowe punkty za działalność w kołach naukowych, własne publikacje, znajomość języków obcych, wcześniejszą praktykę lub staż w instytucjach związanych z sektorem energetycznym. Po zakończeniu rekrutacji najlepsi z kandydatów trafią pod opiekę ekspertów z sektora energetycznego, by pod ich okiem stawiać pierwsze kroki w branży i lepiej ją poznawać.

Celem programu „Energia dla przyszłości” jest budowanie zaplecza kadrowego wspierającego rozwój innowacyjności i konkurencyjności sektora energii w Polsce, poprzez pozyskanie najlepszych studentów zainteresowanych pracą w branży energetycznej. Każdy z biorących w nim udział studentów będzie mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie w ramach interesujących go obszarów energetyki oraz zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego. Dla stażystów zostaną przygotowane rozbudowane i bardzo wymagające programy stażowe, zaprojektowane tak, aby poznali jak najlepiej specyfikę branży energetycznej oraz mieli możliwość uczestniczenia w najciekawszych projektach realizowanych w ramach Grupy PGE. Staże realizowane będą w kluczowych aktywach wytwórczych oraz dystrybucyjnych Grupy PGE.

Uczestnicy stażu otrzymają wynagrodzenie za staż. Grupa PGE stale inwestuje w młodych zdolnych ludzi, korzysta z ich potencjału i pomysłów oraz świeżego spojrzenia. Chce dać im szansę na zdobycie unikalnej wiedzy oraz przygotowania się do pracy na konkretnym stanowisku w największej firmie energetycznej w Polsce. Każdy stażysta pod okiem ekspertów z Grupy PGE otrzyma możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce, a najlepsi staną przed szansą zatrudnienia.

Pierwsza edycja „Energii dla przyszłości” udowodniła, że program jest prestiżowy i innowacyjny, a przede wszystkim atrakcyjny dla młodych ludzi. Projekt ten jako pierwszy i jedyny w Polsce zaangażował największe polskie spółki sektora energetycznego i Ministerstwo Energii.

Pierwsza edycja programu, która skierowana była do studentów i absolwentów czterech uczelni wyższych, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jej uczestnicy, którzy odbywać będą staż do września 2017 r., są jednocześnie najważniejszymi ambasadorami programu. Aktywnie promują drugą edycję „Energii dla przyszłości”, samodzielnie kontaktując się z uczelniami wyższymi oraz organizując spotkania ze studentami na włączonych do tegorocznej edycji programu uczelniach wyższych. Wybrani w I edycji stażyści bardzo wysoko oceniają współpracę z organizatorami oraz ekspertami merytorycznymi, a także opracowane specjalnie dla nich programy stażowe.

Druga edycja programu stażowego „Energia dla przyszłości” potrwa rok – od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia stażu u wszystkich partnerów programu. Aplikacje można składać do 24 maja 2017 r. Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu, a ogłoszenie wyników naboru nastąpi w sierpniu 2017 r.

Program będzie podzielony na kilka etapów:

1. W październiku 2017 r. stażyści zapoznają się pracą wybranych departamentów Ministerstwa Energii.

2. Od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. studenci będą podzieleni na 3 grupy, każda z grup w kolejnych miesiącach będzie się zapoznawała z pracą jednej spółki:

• PKN Orlen,

• PGE Polska Grupa Energetyczna,

• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

3. Od lutego 2018 r. do lipca 2018 r. studenci będą odbywali staż właściwy w spółce docelowej

4. Przez ostatnie dwa miesiące staż będzie odbywał się ponownie w Ministerstwie Energii.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny znaleźć można na stronie programu: http://www.me.gov.pl/Serwis+Prasowy/Program+stazowy+Energia+dla+Przyszlosci

 

gkpge_biuroPrasowe_site