Uczestnikami drugiej edycji programu są studenci V roku studiów jednolitych lub II roku studiów uzupełniających oraz absolwenci dziesięciu najlepszych, krajowych wyższych uczelni technicznych. Druga edycja programu stażowego „Energia dla przyszłości” potrwa rok – od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia stażu u wszystkich partnerów programu.

Celem programu „Energia dla przyszłości” jest zbudowanie zaplecza kadrowego wspierającego rozwój innowacyjności i konkurencyjności sektora energii w Polsce, poprzez pozyskanie najlepszych studentów zainteresowanych pracą w branży energetycznej. Każdy ze stażystów będzie mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie w ramach  interesujących go obszarów energetyki oraz zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego. Dla uczestników programu, podobnie jak w pierwszej edycji „Energii dla przyszłości”, zostały przygotowane rozbudowane i bardzo wymagające programy stażowe, zaprojektowane tak, aby poznali oni jak najlepiej specyfikę branży energetycznej oraz mieli możliwość  uczestniczenia w najciekawszych projektach realizowanych w ramach Grupy PGE.

Uczestnicy programu stażowego zostali wyłonieni przez komisję rekrutacyjną, składającą się z przedstawicieli ME, PGE, PGNiG i PKN Orlen. Innowacyjny program „Energia dla przyszłości” od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów uczelni technicznych. W rekrutacji do drugiej edycji programu o każde miejsce stażowe ubiegało się aż 6 kandydatów. Spośród zakwalifikowanych do programu uczestników blisko 70 procent wskazało Grupę Kapitałową PGE, jako preferowane miejsce realizacji stażu.

We wrześniu 2017 roku staże zakończyli z sukcesem uczestnicy pierwszej edycji programu „Energia dla przyszłości”, która kierowana była do studentów i absolwentów tylko czterech krajowych, wyższych uczelni technicznych. Spośród 21 stażystów siedmioro trafiło do Grupy PGE, gdzie odbywali sześciomiesięczny staż  poznając kluczowe aktywa wytwórcze i dystrybucyjne Grupy. Każdy stażysta pod okiem ekspertów z PGE miał również możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce. Sami stażyści bardzo wysoko oceniają współpracę z organizatorami oraz ekspertami merytorycznymi, a także opracowane specjalnie dla nich programy stażowe, tym samym są oniobecnie najlepszymi  ambasadorami programu.

- Innowacyjny projekt jakim jest program stażowy „Energia dla przyszłości okazał” się atrakcyjny nie tylko dla samych stażystów, ale i dla nas jako pracodawców. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że kilkoro najlepszych absolwentów i uczestników programu znalazło zatrudnienie w kluczowych spółkach Grupy PGE. To kropla w morzu potrzeb, ale też znak, że idziemy dobrą drogą. Jestem przekonany, że druga edycja „Energii dla przyszłości” przyniesie równie korzystne efekty i umocni współpracę pomiędzy sektorem publicznym, największymi przedsiębiorstwami branży energetycznej oraz środowiskiem naukowym prestiżowych polskich uczelni technicznych –  powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Uroczystą inaugurację drugiej edycji programu stażowego „Energia dla przyszłości” z udziałem ministra Michała Kurtyki, partnerów programu oraz stażystów pierwszej i drugiej edycji odbyła się 29 września 2017 r. w Ministerstwie Energii.

gkpge_biuroPrasowe_site