Zainteresowanie najlepszych polskich studentów pracą w branży energetycznej, budowa zaplecza kadrowego oraz wspieranie potencjału kluczowych spółek energetycznych kraju – to najważniejsze założenia wspólnego programu stażowego, którego III edycję zainicjowano 17 kwietnia podpisaniem wspólnej deklaracji przez przedstawicieli PGE, PKN Orlen, PGNiG oraz Ministerstwa Energii. Od czerwca 2018 r. studenci ostatnich semestrów studiów magisterskich oraz absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych tj. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Lubelskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, będą mogli starać się o roczny, płatny staż w Ministerstwie Energii i trzech kluczowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Najlepsi z najlepszych

Na zgłoszenie się do programu studenci mają czas do 28 maja. Podczas rekrutacji będą musieli zmierzyć się z testami wiedzy o rynku energetycznym, przejdą także indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Będą mogli zdobyć dodatkowe punkty za działalność w kołach naukowych, własne publikacje, znajomość języków obcych, wcześniejszą praktykę lub staż w instytucjach związanych z sektorem energii. Po zakończeniu rekrutacji, którą przeprowadzają przedstawiciele spółek i ME, 30 najlepszych kandydatów trafi pod opiekę ekspertów z sektora energetycznego. To pod ich okiem będą stawiać pierwsze kroki w branży i lepiej ją poznawać. Rotacyjne, płatne staże rozpoczną się 1 października 2018 r. i potrwają rok.  

Specjalnie dla stażystów zostaną przygotowane rozbudowane programy stażowe, zaprojektowane tak, aby młodzi energetycy poznali jak najlepiej specyfikę branży energetycznej oraz mieli możliwość uczestniczenia w najciekawszych projektach realizowanych w ramach Grupy PGE. Korzyści będą jednak dwustronne. PGE chce w ten sposób pomóc w kształceniu nowej kadry pracowników sektora energetycznego, co być może pozwoli także na zniwelowanie luki pokoleniowej w Grupie Kapitałowej PGE.

Sukces pierwszych edycji programu pokazał, że Grupa PGE jest atrakcyjnym pracodawcą dla studentów i absolwentów, a start kolejnej edycji umocnił przekonanie, że jesteśmy współautorem jedynego i niepowtarzalnego na rynku programu stażowego skierowanego do „młodych energetyków” – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kolejne edycje i sukcesy

Pierwsza i druga edycja programu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jej uczestnicy są jednocześnie najlepszymi ambasadorami programu aktywnie promując trzecią edycję „Energii dla przyszłości” poprzez samodzielny kontakt z uczelniami wyższymi oraz organizowanie spotkań ze studentami na włączonych do tegorocznej edycji programu uczelniach wyższych. Część absolwentów poprzednich edycji dołączyła już do grona pracowników Grupy PGE i dzisiaj wspiera swoich kolegów w realizacji staży.

Za niezwykle cenne uważam spotkania organizowane w trakcie stażu rotacyjnego w centrali PGE, podczas których miałem okazję zapoznać się z podstawami finansów. Możliwość połączenia wiedzy technicznej z aspektami ekonomicznymi jest bardzo cennym elementem programu. Dzięki wyjazdom studyjnym organizowanym przez spółki, m. in. do Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach, rafinerii w Płocku czy Krajowej Dyspozycji Mocy w Konstancinie-Jeziornie, miałem okazję szerszego spojrzenia na sektor energetyczny i poznania strategicznych dla naszego kraju obiektów infrastruktury energetycznej – mówi Tomasz Jerominek, finalista I edycji programu, który odbywał staż w Elektrowni Bełchatów, a obecnie pracuje w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

Staż jest naprawdę świetnie zorganizowany i daje możliwość poznania branży energetycznej z perspektywy największych graczy na polskim rynku. To spółki, które najbardziej liczą się w branży energetycznej i które dają największe możliwości rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego – mówi Rafał Kaczmarski, uczestnik II edycji programu, który swój staż odbywał w  rzeszowskim oddziale PGE Dystrybucja.

Wspieramy młode talenty

„Energia dla przyszłości” jest kolejnym programem stażowym, w który angażuje się PGE. W maju Grupa rozpocznie autorski Program Praktyk Letnich, skierowany do studentów i absolwentów wszystkich uczelni wyższych w kraju. PGE jest pracodawcą świadomym roli profesjonalnego kształcenia pracowników oraz stałego budowania wizerunku firmy atrakcyjnej dla młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy. Grupa PGE chce być postrzegana jako ambitny i rozwijający się pracodawca, który stawia na młodych ludzi oraz aktywnie uczestniczy w budowaniu nowej kadry dla sektora energetycznego.

Dowiedz się więcej na temat III edycji „Energii dla przyszłości”

gkpge_biuroPrasowe_site