W 2014 roku ponad 26 proc. wyprodukowanej w Niemczech energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł. To efekt gigantycznych inwestycji, które w ciągu ostatnich 8 lat przekroczyły ponad 120 mld euro i w znaczący sposób wpłynęły na tamtejszą gospodarkę.

Niemcy są liderem transformacji energetycznej w Europie, a w 2050 r. udział odnawialnych źródeł energii w zapotrzebowaniu na energię elektryczną brutto ma wynosić 80 proc.

Aby jednak koszty dla odbiorców nie rosły w sposób niekontrolowany, niemiecki rząd obniżył zawarte w rachunkach za prąd dotacje dla niektórych technologii OZE. Niemcy odchodzą też od wsparcia OZE w formie taryf gwarantowanych w kierunku aukcji, w których wsparcie wygrywają najtańsze projekty inwestycyjne. Powód - wzrost udziału OZE rozwijających się na starych zasadach spowodował w Niemczech spadek hurtowych cen energii elektrycznej, a rosnąca wartość opłaty OZE zwiększyła koszty energii dla gospodarstw domowych.

Poszczególne technologie OZE mają różne koszty i różny wpływ na gospodarkę, a duża ilość mocy zainstalowanej nie oznacza dużej produkcji, bo o efektywności wykorzystania mocy zależy od pory roku – to jeden z wniosków raportu Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, zrzeszającego firmy polskiej branży energetycznej, m.in. PGE Polską Grupą Energetyczną.

Opracowanie uwypukla 5 kluczowych faktów dotyczących energetyki:

• Duża ilość mocy zainstalowanej w OZE nie oznacza dużej produkcji, bo efektywność wykorzystania mocy zależy od pory roku.

• Fotowoltaika i wiatr mają podobne udziały w mocy zainstalowanej w Niemczech, ale w 2013 r. produkcja energii z wiatru na lądzie była tam prawie dwukrotnie wyższa, niż z paneli fotowoltaicznych.

• Prowadzona przez Niemcy polityka subsydiowania energii płynącej ze źródeł odnawialnych sprawiła, że znacząco wzrosły koszty energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

• To na energetyce konwencjonalnej, czyli opartej o węgiel, gaz i atom spoczywa ciężar zapewnienia stabilnych dostaw taniej energii i równoważenie niedoborów, które wynikają ze stosowania zależnych od warunków atmosferycznych odnawialnych źródeł energii.

• Aby zapewnić opłacalność funkcjonowania elektrowni i elektrociepłowni na bazie węgla konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich mechanizmów – np. rynku mocy – zapewniających, że bezpieczeństwo energetyczne kraju nie zostanie osłabione poprzez pogorszenie sytuacji finansowej firm energetycznych.

 

W dyskusji panelowej pt. „Ile rynku na rynku energii?” wzięli udział:

- Andrzej Czerwiński, minister skarbu państwa;

- Filip Elżanowski, adiunkt w katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, Uniwersytet Warszawski;

- Janusz Moroz, członek zarządu ds. handlu, RWE Polska;

- Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes, Federacja Konsumentów;

- Marek Woszczyk, prezes zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna;

- Krzysztof Zamasz, prezes zarządu, ENEA.

Dyskusje moderowała Agnieszka Łakoma, redaktor dziennika Rzeczpospolita.

 

Raport: „Odnawialne źródła energii w Niemczech 2014” 

  

gkpge_biuroPrasowe_site