Już na pierwszym etapie rekrutacji Grupa Kapitałowa PGE okazała się najbardziej pożądanym pracodawcą. Jako preferowane miejsce odbycia stażu PGE wskazało aż 16 proc. absolwentów, czyli co szósty uczestnik programu. Do etapu rekrutacji na poziomie PGE zaproszono sto pięćdziesiąt osób, które z najlepszym wynikiem przeszły proces wstępnej selekcji przeprowadzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa na podstawie zdefiniowanych wcześniej kryteriów. Polegał on na przesłaniu zgłoszenia oraz wypełnieniu ankiety personalnej, badającej umiejętności analityczne kandydatów oraz ich predyspozycje do pracy.

Na poziomie PGE kandydatów do odbycia staży zrekrutowali członkowie komisji, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich spółek grupy kapitałowej zaangażowanych w projekt, czyli PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej, PGE Dystrybucji, PGE Systemów oraz PGE EJ 1. Po wstępnej selekcji kandydatów przyszedł etap rozmów rekrutacyjnych, w wyniku których wyłoniono trzydziestu jeden laureatów. Trzech absolwentów, zwycięzców konkursu, zaproszono na sześciomiesięczny program stażowy, pozostali laureaci odbędą staże trzymiesięczne.

Największa liczba absolwentów zrekrutowanych do odbycia stażu w PGE ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą. Możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia w spółkach Grupy PGE będzie miało aż sześciu absolwentów tej uczelni, z czego czterech odbędzie staż w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Kierunki związane z szeroko pojętą energetyką ukończyło dwunastu z trzydziestu jeden zrekrutowanych absolwentów. Wśród stażystów PGE znalazło się także pięciu absolwentów kierunków związanych z ochroną i inżynierią środowiska. Możliwość odbycia stażu w PGE otrzymali również absolwenci kierunków związanych z budową maszyn, a także młodzi prawnicy, ekonomiści i psychologowie.

Spośród trzydziestu jeden stażystów, piętnastu zatrudnionych zostanie w PGE GiEK, sześciu w PGE Dystrybucja, pięciu w PGE EJ 1, trzech w PGE Polskiej Grupie Energetycznej oraz dwóch w PGE Systemy.

gkpge_biuroPrasowe_site