Współpraca sygnatariuszy ma umożliwić skoncentrowanie potencjału badawczego w obszarze elektromobilności wokół wspólnego przedsięwzięcia i stać się zalążkiem budowania ekosystemu na rzecz rozwoju sektora.

PGE, lider branży energetycznej w Polsce, kładzie nacisk na stały rozwój poprzez poszukiwanie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Wielopłaszczyznowa współpraca z innymi firmami sektora oraz najlepszymi polskimi ośrodkami badawczymi, pozwala nam efektywnie wpływać na rozwój rynku energetyki, tym samym poprawiać komfort życia w polskich domach oraz zapewniać bezpieczeństwo energetyczne polskim przedsiębiorstwom – powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podczas uroczystości podpisania listu wiceminister energii Michał Kurtyka podkreślił, że inicjatywy tego typu stanowić będą istotny element rozwoju tego obszaru w Polsce, a współpraca firm zaangażowanych w rozwój branży energii ze środowiskiem naukowym i akademickim przyczyni się do stworzenia fundamentów pod stabilny wzrost elektromobilności.

Zaangażowane podmioty deklarują, że do lipca 2016 roku określą formę prawną, budżet oraz harmonogram powołania przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów.

 

fot. Ministerstwo Energii

gkpge_biuroPrasowe_site