Na mocy porozumienia zawartego 17 października br., czterej polscy operatorzy systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej, spółki: PGE Dystrybucja S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A. oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ogłosiły rozpoczęcie wspólnej procedury przetargowej, której przedmiotem jest dostawa 36 250 bilansujących liczników energii elektrycznej. Jest to pierwsze tego typu wspólne przedsięwzięcie spółek zajmujących się infrastrukturą sieciową i dystrybucją energii elektrycznej w Polsce. Przetarg został ogłoszony w formie zamówienia publicznego, postępowanie w imieniu i na rzecz czterech Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wspólnie udzielających zamówienia prowadzi TAURON Dystrybucja S.A.

Zakupione w ramach przetargu liczniki bilansujące zostaną zamontowane w stacjach transformatorowych średniego i niskiego napięcia (SN/nN) i umożliwią bieżący monitoring pracy sieci oraz parametrów energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców. Informacje pozyskiwane z liczników ułatwią lokalizowanie awarii i przerw w dostawach, wykrywanie nielegalnego poboru energii, a także ewentualnej kradzieży infrastruktury, co pozwoli m.in. na podniesienie jakości świadczonych usług oraz poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Instalacja liczników bilansujących stanowi pierwszy etap wdrażania inteligentnego opomiarowania (Smart Grid) przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

gkpge_biuroPrasowe_site