Strony podpisujące „List intencyjny” wyszły z założenia, że rozwój żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej jest przede wszystkim szansą na obniżenie kosztów działalności gospodarczej, w tym przypadku kosztów produkcji energii elektrycznej. Wykorzystanie śródlądowego transportu wodnego do masowych przewozów węgla ze śląskich kopalń do elektrowni pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej płynącej również z faktu niskiej emisyjności tego środka transportu.

 

Działania podjęte na rzecz wykorzystania transportu rzecznego do dostaw węgla ze śląskich kopalń do Elektrowni Opole przyczynią się jednocześnie do wzrostu znaczenia i udziału żeglugi śródlądowej w rynku transportowym, a także przełożą się na realizacje krajowej polityki śródlądowej określonej w „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”.

 

Stroną listu, oprócz PGE Polskiej Grupy Energetycznej i jej oddziału – Elektrowni Opole, jest Skarb Państwa reprezentowany przez Wicepremiera Rządu RP, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Wojewodę Opolskiego Adriana Czubaka.

gkpge_biuroPrasowe_site