Ideą konkursu „The Best Annual Report 2014” jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych według MSSF/MSR, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Konkurs adresowany jest do wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne według MSSF/MSR. W tegorocznej edycji kapituła konkursu zweryfikowała ponad 200 raportów rocznych spółek publicznych, z czego najliczniej reprezentowany był WIG20 (80 proc. spółek), następnie WIG40 i WIG80 (na poziomie 50 proc.). Wśród uczestników konkursu znalazły się zarówno spółki zagraniczne, jak i liczne grono spółek w udziałem skarbu państwa.

Konkurs jest przedsięwzięciem niekomercyjnym i ma na celu kształtowanie dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce. Po dziesięciu latach jest jedną z ważniejszych pozycji w kalendarzu kluczowych wydarzeń rynku kapitałowego.

Gala finałowa X edycji konkursu odbyła się 15 października w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

gkpge_biuroPrasowe_site