Tytułu „Filarów Budżetu” przyznawane były w tym roku po raz drugi. Wyróżnienie to otrzymują firmy, które w największym stopniu zasilają podatkami budżet państwa, tym samym przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju. PGE Polska Grupa Energetyczna została laureatem kategorii instytucji niefinansowych, natomiast w kategorii instytucji finansowych tytuł ten przyznany został PKO Bankowi Polskiemu. Pod uwagę brano wyłącznie nominalny poziom podatku CIT. Grupa Kapitałowa PGE w roku 2014 wpłaciła do budżetu prawie miliard złotych podatku dochodowego, co dało wynik o 9 proc. wyższy niż przed rokiem. Poza podatkiem dochodowym od osób prawnych na wpływy z działalności PGE składają się również m.in. podatek akcyzowy i VAT, podatki i składki od wynagrodzeń pracowników oraz podatki od nieruchomości.

Wyróżnienia „Filar Budżetu” wręczone zostały 12 maja, podczas uroczystej Gali, która była także okazją do ogłoszenia Listy 500 – zestawienia opracowywanego przez redakcję Rzeczpospolitej od 1999 roku, które klasyfikuje największe polskie firmy. PGE Polska Grupa Energetyczna, z zyskiem EBITDA ponad 8,1 mld zł oraz największym wśród spółek giełdowych obecnych na Liście 500 zyskiem netto na poziomie ponad 3,6 mld zł, po raz kolejny znalazła się w pierwszej piątce tego wyjątkowego na polskim rynku rankingu. PGE jest również liderem Listy 500 pod względem liczby zatrudnionych pracowników (prawie 40 tys.) oraz nakładów na inwestycje (ponad 6,3 mld zł).

gkpge_biuroPrasowe_site