Działania prowadzone przez PGE w zakresie komunikacji z inwestorami zostały docenione również przez IR Magazine. PGE otrzymała nominacje do europejskich nagród w kategorii najlepszej komunikacji w zakresie ESG (Environmental, Social, Governance) za publikację raportu zintegrowanego za 2016 rok oraz najlepszą komunikację z inwestorami w trakcie transakcji kapitałowej przy okazji zakupu aktywów EDF w Polsce.

Extel jest najbardziej reprezentatywnym rankingiem relacji inwestorskich w Europie. Metodologia badania oparta jest o głosy oddawane przez profesjonalnych inwestorów zarządzających funduszami oraz analityków giełdowych z domów maklerskich i banków. Badanie uwzględnia głosy ponad 11 000 inwestorów z ponad 2,5 tys. instytucji zarządzających funduszami oraz blisko 250 banków i domów maklerskich.

IR Magazine to międzynarodowe czasopismo branżowe o tematyce relacji inwestorskich, które prowadzi coroczne badanie wśród inwestorów instytucjonalnych i analityków domów maklerskich i banków. Wyłonione w badaniu najlepsze zespoły RI spółek oraz zgłoszone najlepsze praktyki RI w ramach indywidualnych nominacji oceniane są przez komisję złożoną z redakcji IR Magazine oraz przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych.

gkpge_biuroPrasowe_site