Extel Thomson Reuters jest najbardziej reprezentatywnym rankingiem relacji inwestorskich w Europie. Metodologia badania oparta jest o głosy oddawane przez inwestorów profesjonalnych zarządzających funduszami oraz analityków giełdowych z domów maklerskich i banków. Każda instytucja ma tylko jeden głos (nie ma możliwości oddania kilku głosów w ramach jednej instytucji), dzięki czemu uzyskiwana jest jedna reprezentatywna ocena każdej instytucji. Dodatkowo, głosy instytucji ważone są ich pozycją w rankingu dla instytucji (czyli głosy najlepiej ocenianych analityków i zarządzających mają większą wagę) oraz sumą aktywów danej instytucji.

Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 5000 uczestników.

gkpge_biuroPrasowe_site