Transparentna komunikacja była zawsze naszym priorytetem. Cieszymy się, że nasz pomysł na raportowanie roczne, będące jednym z narzędzi komunikacji z otoczeniem zewnętrznym firmy, zyskał uznanie jurorów i zaowocował nagrodą główną w  konkursie – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W kategorii głównej konkursu ocenie podlegały sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu oraz raport marketingowy, online lub zintegrowany spółek z warszawskiego parkietu w dwóch kategoriach – „Przedsiębiorstwa” oraz „Banki i instytucje finansowe”. W tej edycji raportowania rocznego Grupa PGE położyła szczególny nacisk na transformację, jaką przechodzi, oraz rolę, jaką pełni w kreowaniu odpowiedzialnej energetyki jutra.

Od wielu lat wyznaczamy wysokie standardy w zakresie relacji z inwestorami i samego raportowania. Po wyróżnieniu naszego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, przyszedł czas na raportowanie zintegrowane. Dziś już komplet materiałów w ramach naszej sprawozdawczości rocznej został uznany za najlepszy w Polsce. Cieszymy się, że wykonana przez nas praca została zauważona przez jurorów konkursu „The Best Annual Report 2017” – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ubiegłym roku, w ramach XII edycji konkursu „The Best Annual Report 2016”, PGE otrzymała trzecią nagrodę za najlepszy raport roczny w kategorii „Przedsiębiorstwa” oraz wyróżnienie Związku Maklerów i Doradców (ZMiD) za największą wartość analityczną Raportu zintegrowanego online za 2016 r.

Organizatorem konkursu „The Best Annual Report” jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Nagrody w ramach tegorocznej edycji wręczone zostały podczas uroczystej gali, która odbyła się 18 października w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ideą konkursu jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów oraz kształtowanie dobrych praktyk w sprawozdawczości spółek publicznych. Konkurs adresowany jest do wszystkich spółek rynku regulowanego przygotowujących skonsolidowane raporty roczne według MSSF/MSR. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, podmiotów rynku kapitałowego, reprezentanci inwestorów giełdowych, środowiska akademickiego oraz dziennikarze ekonomiczni.

 

gkpge_biuroPrasowe_site