Orły „Wprost” to nagrody przyznawane firmom, samorządom i wybitnym osobom, które wnoszą szczególny wkład w rozwój swojego regionu, gospodarki, a także całego kraju. Przyznawane są w dwóch kategoriach – najwyższy średni procentowy wzrost zysku netto oraz najwyższy zysk netto. Zestawienie we współpracy z redakcją tygodnika Wprost opracowywane jest przez Bisnode. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2016 roku.

W trakcie tegorocznej gali finałowej, która odbyła się 16 maja w Teatrze Capitol, uhonorowano ponad 40 najlepszych firm z Mazowsza. Wśród nich już po raz trzeci znalazła się PGE, która została nagrodzona za największy zysk netto.

Ryszard Wasiłek, wiceprezes ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, który odebrał nagrodę w imieniu Grupy, podkreślił, że jest ona potwierdzeniem właściwego kierunku rozwoju, który obrała firma.

Ostatni rok był dla PGE okresem dużych zmian, które wpłynęły także na kształt całego polskiego sektora energetycznego. PGE przejęła polskie aktywa EDF, dzięki czemu została największym producentem ciepła w kraju i umocniła się na pozycji największego producenta energii elektrycznej. Powołaniem nowej linii biznesowej, skupionej wokół działalności ciepłowniczej, zapoczątkowaliśmy proces przeobrażania Grupy PGE – podkreślił Ryszard Wasiłek.

Orły Tygodnika „Wprost” odbywają się pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

gkpge_biuroPrasowe_site