Zawarcie umowy nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, prowadzonego przez ENERGA-OPERATOR, na zawarcie umowy sprzedaży do umów ramowych EFET na zakup energii na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Postępowanie wykonawcze miało formę aukcji internetowej. Spółka PGE GiEK zaproponowała najkorzystniejszą ofertę, tym samym wygrała postępowanie przetargowe prowadzone przez ENERGA-OPERATOR.

gkpge_biuroPrasowe_site