Randstad Employer Brand Research to najbardziej kompleksowa analiza marek pracodawców i czynników, które wpływają na ich atrakcyjność. W Polsce odbywa się po raz ósmy. W tej edycji wzięło udział blisko 6 tysięcy pracujących, poszukujących zatrudnienia i uczących się osób, w wieku od 18 do 65 lat. PGE zajęła w tegorocznym zestawieniu miejsce w pierwszej dziesiątce, umacniając tym samym pozycję stabilnego i pożądanego przez pracowników miejsca pracy.

Grupa PGE jest pracodawcą zapewniającym wysokie standardy pracy. Kierując się takimi wartościami jak partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność, wspiera swoich pracowników w sukcesywnym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

PGE to jeden z najlepszych pracodawców w Polsce, o czym świadczą wysokie miejsca również w innych prestiżowych rankingach. W ubiegłym roku Grupa PGE zajęła 1 miejsce w rankingu Universum Global, gdzie została wskazana jako najbardziej atrakcyjne miejsce pracy w kategorii „energetyka”. Z kolei według badań przeprowadzonych przez Antal PGE zajęła 3 miejsce spośród najbardziej pożądanych pracodawców w kategorii „energetyka, paliwa, wydobycie, chemia”.

PGE ceni także wartość i kompetencje młodych ludzi. Poprzez programy stażowe  chce  budować kompetentną bazę przyszłych pracowników, aby zabezpieczać mogące pojawić się luki kompetencyjne i wiekowe oraz  wspierać efektywność. Grupa współpracuje merytorycznie z uczelniami wyższymi z całej Polski i regularnie włącza się w programy stażowe. W tym roku weźmie udział w trzeciej już edycji programu stażowego „Energia dla przyszłości”.  W ramach programu trzydziestu najzdolniejszych studentów, wyłonionych w procesie wieloetapowej rekrutacji, będzie miało możliwość poznania z bliska branży energetycznej podczas rocznego, płatnego stażu w PGE, PKN Orlen, PGNiG oraz Ministerstwie Energii.

W maju Grupa PGE rozpocznie również autorski Program Praktyk Letnich, skierowany do studentów i absolwentów wszystkich uczelni wyższych w kraju. PGE jest pracodawcą świadomym roli profesjonalnego kształcenia pracowników oraz stałego budowania wizerunku firmy atrakcyjnej dla młodego pokolenia wchodzącego na rynek pracy. Grupa PGE chce być postrzegana jako ambitny i rozwijający się pracodawca, który stawia na młodych ludzi oraz aktywnie uczestniczy w budowaniu nowej kadry dla sektora energetycznego.

PGE jest liderem na rynku energii i ciepła zatrudniającym ponad 40 tys. pracowników. Blisko połowę prądu płynącego z gniazdek polskich domów i przedsiębiorstw wyprodukowały elektrownie i elektrociepłownie Grupy. Sieć linii, którymi PGE dystrybuuje energię do swoich klientów, pokrywa swoim zasięgiem niemal 40 proc. obszaru kraju, a jej długość – wynosząca ponad 280 tys. km – wystarczyłaby na 7-krotne oplecenie kuli ziemskiej na wysokości równika. PGE codziennie zapewnia energię dla ponad 5 mln gospodarstw domowych, a ciepło wyprodukowane w elektrociepłowniach grupy trafia do blisko 2,5 mln Polaków.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na Grupę Kapitałową PGE składa się kilkadziesiąt spółek, wśród których najważniejszymi są: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Energia Odnawialna oraz PGE EJ 1, odpowiedzialna za projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W skład Grupy wchodzą ponadto spółki świadczące na jej rzecz konkretne usługi, m.in. PGE Systemy (obsługa IT) oraz PGE Synergia (obsługa księgowo-kadrowa).

gkpge_biuroPrasowe_site