Tygodnik „Polityka” już po raz czwarty ogłosił listę laureatów Listków CSR. Partnerem merytorycznym projektu była firma Deloitte. Ogłoszenie wyników było okazją do spotkania liderów biznesu oraz podsumowania dotychczasowych działań i trendów CSR w Polsce. W tym roku aż 44 firmy znalazły się wśród laureatów zestawienia. Jak zauważyli organizatorzy, z każdym rokiem zwiększa się świadomość firm w zakresie zrównoważonego rozwoju i konieczności włączenia tej koncepcji w strategię zintegrowanego zarządzania firmą.

Laureaci zostali wybrani na podstawie przeprowadzonej wśród firm ankiety na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i badania audytowego. Pytania formularza zostały przygotowane w oparciu o zagadnienia normy ISO 26 000. Dotyczyły siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

W tegorocznej edycji udział wzięło 113 firm. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi wyłoniono 44 laureatów. Spośród wyróżnionych firm 11 otrzymało Złoty Listek, 8 – Srebrny Listek, natomiast Biały Listek uzyskało 25 firm. Wśród wyróżnionych firm, znaleźli się przedstawiciele różnych branż. Białe Listki obok PGE otrzymali m.in. EDF Polska, Henkel Polska, KGHM Polska Miedź SA, PKP SA, Polskie LNG SA, Samsung Electronics Polska, TAURON Polska Energia SA czy Unilever Polska.

- PGE od lat realizuje cele odpowiedzialnego biznesu, każdego roku osiągając wyniki, które przybliżają nas do osiągniecia miana lidera CSR w Polsce. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest planowane wydanie Raportu Społecznego dla Grupy Kapitałowej PGE. Wierzymy, że uzyskany w tym roku Biały Listek CSR, zmotywuje nas do dalszego rozwoju w tym obszarze i uzyskania lepszego wyniku w kolejnej edycji zestawienia „Polityki” - powiedział Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

„Biały Listek CSR Polityki” przyznawany jest firmom, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie.

 

gkpge_biuroPrasowe_site