Udział w Programie Partnerstwa jest kontynuacją realizowanych w ramach strategii biznesowej PGE działań mających na celu efektywne prowadzenie biznesu, uwzględniającego zasady społecznej odpowiedzialności. Dyplom potwierdzający przyjęcie Grupy PGE do grona liderów odpowiedzialnego biznesu w Polsce odebrał p.o. Dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, Andrzej Stangret.

Program Partnerstwa jest szeroką platformą współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami, dla których ważne jest prowadzenie biznesu zgodnie z najwyższymi standardami. Współpraca firm przyczynia się do rozwoju organizacji i szerzenia idei CSR w Polsce. Firmy dołączające do Programu Partnerstwa tworzą grupę, która nie tylko promuje odpowiedzialne zarządzanie firmą, ale przede wszystkim tworzy przestrzeń wymiany doświadczeń i praktyk wśród innych przedsiębiorstw. Przyjmując firmę do grona Partnerów, Forum opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu.

- Przystępując do Programu Partnerstwa chcemy dołączyć do grona firm aktywnie promujących społeczną odpowiedzialność biznesu, nie tylko jako ideę, ale przede wszystkim poprzez realizowane praktyki. Nasze codzienne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są potwierdzeniem takiego podejścia i sposobu zarządzania firmą. Naszą główną odpowiedzialnością – jako lidera branży energetycznej – jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ciągłości dostaw dla klientów i stabilnego zatrudnienia dla naszych pracowników. Cele te staramy się osiągać przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne i otoczenie społeczne, szczególnie społeczności lokalne, wśród których prowadzimy swoją działalność – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rozszerzenie grona Partnerów Strategicznych towarzyszyło ogłoszeniu 13. Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”. Publikacja jest zbiorem najlepszych dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez firmy w Polsce. W tym roku aż 11 dobrych praktyk CSR realizowanych w 2014 roku przez PGE w obszarze zatrudnienia, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego , znalazło się w tegorocznym Raporcie. Działania PGE zostały tym samym poddane niezależnej weryfikacji, a zarekomendowanie praktyk stosowanych przez GK PGE jako wzorców zachowania dla innych firm jest potwierdzeniem słuszności wytyczonego przez Grupę kierunku w obszarze CSR.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu „think-and-do- tank”, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznacza trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu oraz równoważonego rozwoju w Polsce. Forum swoje działania realizuje poprzez budowanie koalicji z biznesem, administracją, środowiskiem akademickim i organizacjami pozarządowymi.

 

gkpge_biuroPrasowe_site